Котята

Котик от Бентли и Пурса
Имя: Almon Dilaem Atom Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
Кошечка от Бентли и Кхало Дрого
Имя: Almon Dilaem Khaby Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97