Котята

Котик от Хлои
Имя: Котик с полилапками Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
Кошечка от Хлои поли
Имя: Кошечка с полилапками Статус: зарезервирован Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
кошка от Белоснежки
Имя: Кошечка Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
Кошка от Инди  )
Имя: Кошка от Инди Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
Кошка от Инди  с поли=лапками
Имя: Кошка от Инди с поли-лапками Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
Помет Инди
Имя: Котик с полилапками Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: 24 Заводчик: Петрова Т.Н. Контакт: +7-916-700-11-97
Помет котят
Имя: Помет котят Статус: свободен Порода: Пиксибоб Окрас: Braun Tabby